امروز پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ ۲۱:۰۲
  • فروشگاه سپاهان اصفهان بنر

Loading
سه راه توپیچ پرسی

سه راه توپیچ پرسی

سه راهی توپیچ پرسی 16 * 1/2 *16


سه راهی توپیچ پرسی 20 * 1/2 * 20


سه راهی توپیچ پرسی 20 * 3/4 * 20


سه راهی توپیچ پرسی 25 * 1/2 * 25


سه راهی توپیچ پرسی 25 * 3/4 * 25


سه راهی توپیچ پرسی 32 * 3/4 * 32


سه راهی توپیچ پرسی 32 * "1 * 32
Iran Iran
۴۵۴
اتصالات پرسی نیوپایپ که با استفاده از فناوری نوین دنیا تولید می شود می تواند به صورت مستقل یا همراه با اتصالات رزوه ای نیوپایپ نصب و اجرا گردد. در اتصالات پرسی به جای مهره از یک حلقه استیل استفاده شده که در هنگام نصب توسط دستگاه پرس بر روی لوله پرس می شود. این اتصالات در مقایسه با اتصالات رزوه ای سریع تر و آسان تر نصب می گردد.